מדיניות הפרטיות באתר אינטרנט The Mench - Natural Soap

שמירת פרטיות

31. בית העסק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של לקוחותיו, אלא על מנת לאפשר ביצוע הזמנה, על כל שלביה.
32. פרטיו האישיים של הלקוח, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – ,1981 וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין אחר.
33. בית העסק נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות המידע. כאשר מועברים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) הם מוגנים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה, אולם במקרים של כוח עליון בית העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שעלול להגרם לך ו/או למי מטעמך.
34. בית העסק ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהא חייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים בגין פעולות שביצעת, כלקוח, באתר בית העסק.
סגירת תפריט
×

עגלת קניות

Close Panel