מדיניות החזרות באתר אינטרנט The Mench - Natural Soap

מדיניות ביטול רכישה והשבת מוצרים

38. בית העסק יחליף או יקבל בחזרה מוצר שנרכש דרך אתר זה, על פי שתי האפשרויות שיפורטו להלן, אך ורק במידה ולא בוצע בו כל שימוש, כשהמוצר באריזתו המקורית ללא
פגם ו/או בלאי, בצירוף החשבונית המקורית, הכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א,
(להלן: ״החוק״)
39. החזרת מוצרים אפשרית לפי שתי החלופות הבאות :
1. החלפת פריט כנגד פריט אחר- בהתאם למדיניות בית העסק .
2. ביטול העסקה תמורת החזר כספי – ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה
בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 ימים מיום האספקה או מיום קבלת
אישור העסקה, לפי המאוחר מבניהם. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן
לבטל את העסקה. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בלבד,
ובהתאם ללוחות הזמנים שלה.
40. יובהר ויודגש כי במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח, כאשר
בית העסק הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין טיב הסחורה המוחזרת.
41. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר ויודגש כי מוצר בו שעוצב באופן אישי ו/או
בוצעה בו התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן,
תשמ״א – 1981.
42. במקרה של ביטול עסקה, לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת הסחורה במחסני
בית העסק, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח היוצא מבית העסק תנוכה מסך הזיכוי. עלות המשלוח להחזרת הפריט לבית העסק מוטלת על הלקוח בלבד. ביטול כאמור, יזכה אותך
בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל.
43. למען הסר ספק, יצוין כי המוצרים היוצאים מחברת The Mench עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו המוצרים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם
כתוצאה מכשל של בית העסק, הלקוח לא יחויב בדמי המשלוח.
44. מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של בית העסק לתבוע כל נזק
שיגרם לו בגין ביטול כאמור בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות